دفتر تهران
دفتر تهران
دفتر مشهد
تلفن تماس : 02128427623 info@deltagroup.co.com
شنبه تا پنجشنبه : 9:00 الی 18:00
تلفن تماس : 05136021407 info@deltagroup.co.com
شنبه تا پنجشنبه : 9:00 الی 18:00

طراحی اپلیکیشن

20 اکتبر
بپرس
چگونگی معرفی استارتاپ بپرسیم
Category: استارتاپ ها, طراحی اپلیکیشن
بپرسیم چیست ؟ بپرسیم سعی دارد تا نظر کاربران درباره محصولات ، اتفاقات ، زندگی ، رفتارها ، علایق و به طور کلی هر رویدادی در پیرامون آنها بپرسد و تحلیل و بررسی ارائه کند. فرآیند ش...