دفتر تهران
دفتر تهران
دفتر مشهد
تلفن تماس : 02128427623 info@deltagroup.co.com
شنبه تا پنجشنبه : 9:00 الی 18:00
تلفن تماس : 05136021407 info@deltagroup.co.com
شنبه تا پنجشنبه : 9:00 الی 18:00

خدمات

امکانات اپلیکیشن

  • امکان تعریف و اضافه کردن واحد جدید
  • امکان مشاهده اطلاعات پرداخت مدیرساختمان
  • امکان نظرسنجی برای پیشنهادات ساختمان
  • امکان مشاهده اطلاعات هر واحد
  • امکان مشاهده کلیه پیشنهادات ساختمان
  • امکان ایجاد پیشنهاد جدید برای ساختمان
  • مشاهده و ثبت هزینه های ساختمان
  • ثبت مشکلات ساختمان جهت بررسی آن
  • امکان ثبت هزینه بصورت کل یا هرواحد بصورت مجزا

اپلیکیشن رو میتوانید از لینک زیر دانلود و نصب نمایید